Miejsca
Wieża Książęca w Siedlęcinie
dane kontaktowe:
+48 882 964 805
wieza@wiezasiedlecin.pl
Wieża książęca w Siedlęcinie jest jednym z najważniejszych zabytków średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest także największym i najlepiej zachowanym obiektem tego typu w naszym kraju. Zbudowana została w drugiej dekadzie XIV w. z fundacji księcia Henryka I jaworskiego.

Najciekawszym elementem wyposażenia wieży są czternastowieczne malowidła ścienne, przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura – sir Lancelocie z Jeziora (jedyne zachowane takie na świecie). Można je oglądać na drugim piętrze wieży (ich kompleksową konserwację przeprowadzono w roku 2006). Interesujące są również najstarsze zachowane w Polsce stropy drewniane, datowane metodą dendrochronologiczną na lata 1313, 1314 i 1315.

Siedlęcin leży nad rzeką Bóbr, na granicy Kotliny Jeleniogórskiej i Gór Kaczawskich. Administracyjnie miejscowość ta znajduje się w gminie Jeżów Sudecki, w powiecie jeleniogórskim, w województwie dolnośląskim.

Wieża książęca w Siedlęcinie stanowi własność Fundacji „Zamek Chudów” natomiast Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” nie tylko wspiera Fundację we wszelkich działaniach, związanych z ratowaniem obiektu ale również prowadzi własne działania i inicjatywy popularyzujące wieżę.

visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+