Miejsca
Stacja Kowary z miniskansenem kolejowym
dane kontaktowe:
ul. Dworcowa
58-530 Kowary

Na nieczynnej już Stacji Kowary stworzony został mini skansen z eksponatami związanymi z kolejnictwem. Najefektowniej prezentuje się stary kolejowy żuraw. Remont tego kowarskiego zabytku techniki zawdzięczamy pracom wykonanym przez członków Społecznego Komitetu Ratowania Żurawia Kolejowego w Kowarach oraz zebranych przez nich środkom. Żuraw stoi przy torze wjazdowym na stację kolejową w Kowarach od strony Jeleniej Góry stoi na betonowo -kamiennym podeście o wymiarach 2,5 m x 3 m żuraw kolejowy zbudowany ok.1905 r. Pierwowzór obrotowego żurawia słupowego skonstruowano w Anglii w 1850 r. Jego podstawowymi elementami są: kolumna, na której obraca się wysięgnica (ramie o stałym kącie nachylenia) i konstrukcja napędu. Kolumna jest łożyskowana od dołu i góry. Wysięgnica wykonana jest z rur i jej koniec znajduje się na wysokości ok. 5,2 m . Przez wysięgnice przechodzi łańcuch od napędu, przez krążek do haka, na którym zawisał ładunek. Kowarski żuraw oprócz możliwości podnoszenia i opuszczania ładunku o ciężarze do 800 kg, mógł ten ładunek obracać praktycznie o 360 stopni z wagonu na plac wyładunkowy. Ewenementem kowarskiego żurawia było to, że obsługiwało go 2 ludzi przy użyciu korb i przekładni zębatych. Jeden układ napędu służył do obracania urządzenia, a drugi do podnoszenia towarów. Dźwig zaopatrzony jest w hamulec taśmowy i zapadkę blokującą, które utrzymywały ładunek na stałej wysokości. Zasługuje on na szczególną ochronę, ze względu na konstrukcję i zastosowane rozwiązania techniczne.

Inne eksponaty mini skansenu:

Wagon Towarowy do drezyny WM-5 – polskiej produkcji, wyprodukowany w zakładach Kolzam (Kolejowe Zakłady Maszyn Kolzam – producent  taboru kolejowego z Raciborza).

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa – produkcji polskiej, wyprodukowana w zakładach ZWUS. Do roku 1986 “pełniła służbę” na przejeździe kolejowo-drogowym w Leszczyńcu, na linii kolejowej nr 308 z Jeleniej Góry do Kamiennej Góry. Trzeci egzemplarz (w nienaruszonym stanie) znajduje się w Sali Tradycji Miasta Kowary w ekspozycji kolejnictwa. Na jednym z egzemplarzy (ukierunkowanym w stronę marketu Netto) zamontowany jest dzwonek.

Szafa przejazdowa – produkcji polskiej, wyprodukowana w zakładach ZWUS. Mieściło się w niej sterowanie i zasilanie do sygnalizacji i zapór na przejeździe kolejowo-drogowym.

visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+