Miejsca
Skansen Górnictwa Kowarskiego
dane kontaktowe:
48757182489
turystyka@kowary.pl
ul Jagiellończyka
58-530 Kowary
Przy ul. Jagiellończyka w Kowarach otwarto w 2014 roku Skansen Górnictwa. Miejsce to ma popularyzować kowarskie tradycje górnicze. Przy pieszej ścieżce dydaktycznej znajduje się ekspozycja starych urządzeń kopalnianych takich jak fragment torowiska, wózek i ładowarka górnicza, obudowa podziemnego chodnika oraz makieta wieży kopalnianej. Zobaczyć tam można także elementy geologiczne - fragmenty skał występujących w Karkonoszach.
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+