Informacje praktyczne
Przystań Twórcza
dane kontaktowe:
(75) 712 28 92
sekretariat@przystantworcza.pl
Cieplicka74
58-560 Cieplice Jelenia Góra

Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury - została powołana do życia na przełomie lutego i marca 2009 r., działając początkowo przy Miejskim Domu Kultury „MUFLON” w Sobieszowie. Tam też wynajmowała pomieszczenie będące jej pierwsza siedzibą. Pierwsze miesiące funkcjonowania to głównie działalność impresaryjna - organizacja koncertów i imprez cyklicznych w Cieplicach: m. in. Wiosny Cieplickiej, Cieplickiego Festiwalu Tańca, Koncertów Promenadowych, Mikołajkowej Krainy Łagodnych.

Od września 2009 r. Przystań Twórcza przeniosła się do nowej, mierzącej około 70m2 siedziby przy ul. P. Ściegiennego. A już od listopada ruszyły pierwsze zajęcia edukacyjne czyli Warsztaty Dziennikarskie.
W styczniu 2010 roku przystosowano pomieszczenie służące za pracownię wielofunkcyjną oraz kameralną salę koncertową, wtedy też ruszyły stałe sekcje edukacyjne, warsztaty i kursy oraz rozpoczęła działalność Przystań Café – czyli maleńkie miejsce spotkań i koncertów, którego gośćmi są ciekawi i nietuzinkowi artyści, osobowości z różnych dziedzin sztuk wszelakich, nauki oraz szeroko pojętej rzeczywistości przydatnej.
Obecnie dzięki kreatywności, zaangażowaniu i doświadczeniu instruktorów - dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogą w przyjaznej atmosferze rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę oraz nabywać umiejętności przydatne w życiu codziennym. Mają też możliwość poszerzenia horyzontów i spotkania się z niezwykłymi ludźmi w ramach działalności Przystań Café. W Przystań Café odbywają się także koncerty młodych utalentowanych zwycięzców i laureatów Cieplickiego Kutra Artystycznego „Bądź na fali” – czyli naszego Festiwalu Młodych Talentów.
Obecnie w ramach stałych form pracy działają:

Przystaniowe Inspiracje – czyli Warsztaty Plastyczne. Tutaj prowadzone są sekcje plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz „Piątki z Przystanią” czyli zajęcia przygotowane z myślą o osobach dorosłych a zwłaszcza Turystach i Kuracjuszach.


Tratwa Teatralna – czyli Warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych. To niezapomniany rejs czyli nieszablonowe i nietuzinkowe warsztaty teatralne pod okiem świetnego instruktora i praca m.in. nad kształtowaniem ruchu scenicznego, poprawną dykcją, techniką emisji głosu oraz pracą w zespole.

Przystaniowa Piosenkownia – czyli zajęcia dla osób genetycznie i mentalnie uzależnionych od śpiewania – są to indywidualne zajęcia ze śpiewu: interpretacji, intonacji i dykcji „z przyległościami”.

Kursy języka angielskiego – czyli oswajanie języka obcego adresowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kurs języka niemieckiego przygotowany z myślą o dzieciach.

Najważniejszymi imprezami cyklicznymi organizowanymi przez Przystań Twórcza są:

    Wiosna Cieplicka,
    Cieplicki Kuter Artystyczny „Bądź na Fali”,
    Koncerty Promenadowe,
    Festiwal Tańca,
    Mikołajkowa Kraina Łagodnych,
    Przystań Café.


Stałym elementem Przystaniowej rzeczywistości jest także nieustający konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku w Cieplicach”. Co kwartał wyłaniani są zwycięzcy kolejnej edycji przypisanej do współcześnie panującej pory roku. Po każdym ogłoszeniu wyników przygotowywana jest wystawa nadesłanych prac, która dostępna jest dla zwiedzających w siedzibie Przystani oraz czasowo w Galerii Korytarz na Placu Piastowskim.

visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+