Miejsca
Pałac "Ciszyca"
ul. Jeleniogórska 38
58-530 Kowary
Pałac i pozostałości folwarku położone są na południowy zachód od przedmieść Kowar. Są to budynki klasycystyczne, które wybudowano na początku XIX wieku. Ten nieco dziś zapomniany dworek należał przed laty do znamienitych rodów: Radziwiłłów oraz Czartoryskich. Był również sceną miłosnej historii, w którą wplątany został poza mieszkańcami Ciszycy późniejszy Cesarz Niemiec Wilhelm I Hohenzollern. Kompleks graniczy z małym romantycznym parkiem krajobrazowym z cennymi gatunkami drzew. Nad Pałacem wznosi się wzgórze, na szczycie którego w leśnej gęstwinie odnaleźć można ruiny zamku myśliwskiego z końca XVIII wieku. W 2011 roku rozporządzeniem Prezydenta RP pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej zostały wciągnięte na listę "pomników historii". Uznano, że zespół jedenastu rezydencji Kotliny Jeleniogórskiej stanowi dziedzictwo kulturowe o szczególnej randze. Wśród nich znalazł się zespół pałacowo-parkowy "Ciszyca".
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+