Trasy
Jelení Hora – Jeżów Sudecki – Jelení Hora
dystans (km) wysokość m n.p.m.
Výlet začneme u Městské Bašty (Baszta Grodzka) v Jelení Hoře, odtud se můžeme vydat pěšky směrem k Jeżowu Sudeckemu nebo využit služeb MZK a ze zástavky Podwale linkou č. 1 jet na zastávku Jeżów Sudecki - Górna. Asfaltovou cestou vyrážíme na Górę Szybowcowou, kde se nachází Aeroklub Jeleniogórski. Z Góry Szybowcowa můžeme obdivovat výhled do Jelenohorského údolí a Krkonoš. Po kratkém odpočinku sestupujeme polní cestou směrem k Jelení Hoře – Zabobrze a nově postavené Galerii Sudecké. Stezkou pro pěší a cyklisty vyrazíme k Maciejowé, na levé straně míjíme Kříž Tisíciletí (Krzyż Milenijny). Po asi jednom kilometru chůze zahneme doprava do ulice Wiejské, jdeme až k ulici Lubomira Różyckiego, zde půjdeme doleva přes most na řece Bóbr. Hned za mostem vejdeme na stezku pro pěší a cyklisty podél kanálu Młynówka. Vycházíme pod železničním mostem u Dělnické Čtvrti (Osiedle Robotnicze). Míříme nahoru ulicí Wilhelma Kubsza ke Kostelu Povýšení Svatého Kříže (p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego), a odtamtud ulicí 1. května (1-go Maja) a ulicí Marii Konopnickiej k Městské Baště (Baszta Grodzka). Cestou uvidíme kostel svatých Petra a Pavla (Cerkiew Świętych Piotra i Pawła), kapli sv. Anny, Wojanovskou bránu a věž, Baziliku Minor svatých Erasma a Pankráce a jelenohorské náměstí s radnici.
POWIĄZANE OBIEKTY
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+