Miejsca
Dům Wlastimila Hofmana
dane kontaktowe:
48757172752
ul. Matejki 23
58-580 Szklarska Poręba
Zde naleznete výjimečnou příležitost navštívit dům malíře Wlastimila Hofmana, který zůstal od doby jeho úmrtí v téměř nezměněné podobě. V interiéru, na první pohled malého domu, se nachází mj. ateliér, kde i nyní stojí umělcovy stojany a vedle na stole se nachází štětce a tuby s barvami. Dům je stále prosycen umělcovým duchem tak silně, jak nepocítíme v žádném jiném muzeu – tvrdí současný majitel pan Wacław Jędrzejczak. Wlastimil Hofman (1881 – 1970) – Jan Sztaudynger ho označil „malířem vnitřního světla”, byl známým umělcem v Polsku i ve světě – malířem a básníkem. Studoval u Stanisławského, Wyczółkowského a především u Jacka Malczewského. V roce 1947 se, přemluven Sztaudyngerem, přestěhoval z Krakowa do Szklarské Poręby. Nastěhoval se s chotí do malého domečku ve Střední Szklarské Porębě. Hofman zapadl do místní komunity, pro místní namaloval mnoho portrétů a nevelkých obrázků. Jeho obrazy si pořizovali také zdejší františkáni. Jeho díla jsou dodnes ozdobou soukromých domů a místních kostelů. Hofmanům dům – Wlastimilovka se v krátké době stal místem setkávání místní umělecké vesničky. Po smrti malíře se na základě závěti stal majitelem domu s jeho celým vybavením pan Wacław Jędrzejczak. Současný majitel umožňuje návštěvníkům prohlídku malířova ateliéru a obývacího pokoje s obrazy. Dobu návštěvy je nutno předem telefonicky dohodnout.
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+