Karkonosze


Miejsce: Lipa Sądowa
Adres: Karpacz , Konstytucji 3 Maja


Lipa Sądowa uznana jest za pomnik przyrody, ma ponad 5 m obwodu i liczy sobie ponad 200 lat.

Lipa w czasach przedchrześcijańskich była świętym drzewem. Uważano,że chroni przed złymi mocami i piorunami. Sadzono ją w centralnym miejscu osady, pod jej konarami  przeprowadzano narady wojenne,sądy wykonywano obrzędowe tańce, zawierano małżeństwa.