Karkonosze


Miejsce: Cerkiew Prawosławna pw. św. św. Piotra i Pawła
GPS: 50.903109809106 , 15.741929675284
Adres: Jelenia Góra , 1 Maja 40
Telefon: 75 76 78 822
WWW: www.jeleniagora.cerkiew.pl


Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła-Dawny barokowy kościół Najświętszej Maryi Panny. Wzniesiony w I połowie XVIII w. na fundamentach starszego obiektu. Budowę ukończono w 1737 r.. Do 1925 użytkowany przez rzymskokatolików, następnie przekazany władzom miejskim. Oddany w 1948 w użytkowanie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; pierwsza Święta Liturgia została odprawiona w pięć lat później. Wyposażenie cerkwi z lat 1948–1952 zgodne z obrządkiem lub przywiezione ze zniszczonych cerkwi na Chełmszczyźnie. Ikonostas dotarł do świątyni z Hrubieszowa z inicjatywy ks. Stefana Bieguna. W zewnętrznych murach cerkwi dobrze zachowane 2 krzyże pokutne z XVI w. z wyraźnie wyrytymi narzędziami zbrodni (łuk i miecz).

Do zwiedzania po uzgodnieniu