Karkonosze


Miejsce: Ścieżka przyrodnicza na Szrenicę
GPS: 50.8188 , 15.51884
WWW: http://kpnmab.pl/pl/na-szrenice,124


Długość 7245 m, 16 przystanków z opisem przyrody (formy terenu, rośliny i zwierzęta) górującej nad Szklarską Porębą Szrenicy.