Karkonosze


Miejsce: Ścieżka dydaktyczna "Dziedzictwo Epoki Lodowej"
GPS: 50.73917 , 15.729246
WWW: http://kpnmab.pl/pl/polodowcowe-dziedzictwo-karkonoszy,338


Długość 8395 m, 9 przystanków (4 po stronie polskiej i 5 po stronie czeskiej Karkonoszy). Ścieżka prezentuje ślady pozostawione przez lodowce, które przed tysiącami lat występowały w Karkonoszach.