Místa
Granitová skála H. Mende
kontaktní údaje:
ul. Parkowa
58-530 Kowary
V severní části městského lesoparku mezi stromy a keři bez námahy najdeme celkem velký kámen s vysekaným nápisem v němčině. Je to kámen upomínající na Hendricha Mende – pravděpodobně obyvatele Kowar, který žil v 19. a 20. století. Bohužel nedochovalo se příliš mnoho zdrojů ohledně této osoby. Pravděpodobně byl Mende posmrtně oceněn za své zapojení do vývoje města, turistiky Kowar a Krkonoš a filantropii, kterou se vyznačoval za svého života. Konec 19. století byl obdobím, kdy byla velice módní turistická a společenská činnost. Zakládaly se organizace, které se touto oblastí zabývaly. Dobrým příkladem je někdejší "Towarzystwo Karkonoskie" (R.G.V.) (Riesengebirgsverein). Tato organizace bylo založena v roce 1880 Teodorem Donatem – účetním továrny na len v blízkých Mysałkowicích a velkým milovníkem pěší turistiky. Organizace se zabývala m. j. stavbou a údržbou cest a turistických stezek a také pořádáním pravidelných horských výletů po okolí. Její členové ustanovili také stráž ochrany přírody, aby chránili nejcennější stanoviště rostlin a zvířat v Krkonoších.
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+