Miejsca
Kostel Spasitele (Evangelický)
dane kontaktowe:
75 642 66 67
Plac Piastowski 18
Jelenia Góra/Cieplice Zdr.
Kostel byl postaven v letech 1774 -1777 a je jednou z nejhodnotnějších protestantských staveb období baroka ve Slezsku.
Interiér je jednoduchý, síňový a jeho půvab a bohatství je dáno rokokovým vybavením. Dominantním prvkem je architektonicky bohatý oltář. Dřevěná konstrukce je zdobená zlatými detaily a sochami a v jeho středu je umístěn obraz Krista, navazující na zasvěcení chrámu. Nad oltářem se nachází stejně cenný varhanní prospekt a na něm nástroj z pozdějšího období (z roku 1927), dílo varhanního mistra Gustawa Heintze ze Żar. Celek doplňuje bohatě zdobená kazatelna. Loď kostela obklopují dvoupodlažní empory. Jsou celé bílé a jejich krásu zvýrazňují i vysoká okna, která dokonale prosvětlují interiér.
Do sedmdesátých let 20. stol. byl kolem kostela hřbitov, na kterém byli pohřbíváni evangeličtí věřící. Hřbitov byl zlikvidován, náhrobky odstraněny a terén byl upraven. Jedinou památkou, která po něm zůstala, je tzv. „Lucerna paměti” (Latarnia pamięci) stojící u kostela (ze strany náměstí Plac Kombatanta).
Z kostela směřujeme vpravo, abychom zanedlouho spatřili nejhonosnější stavbu Cieplic, sídlo jejich bývalých majitelů, zámek rodu Schaffgotschů.
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+