Miejsca
HRAD CHOJNIK
dane kontaktowe:
757556394
Zamkowa 1
58-570 Jelenia Góra
Nad Sobieszowem se tyčí hora Chojnik, která je přirozeným dokonalým místem pro umístění strážní stavby. Proto můžeme v historických pramenech nalézt zmínku o hradu kmenu Bobrzan, vybudovaném na kopci a mysliveckém zámečku, postaveném knížetem Boleslavem Rogatkou. Vznik zděného hradu se datuje kolem roku 1355, kdy vládnoucí svídnicko – javorský kníže Bolko II. opevňoval svá území četnými strážními hrady. Objekt byl postaven z kamene a sestával z věže, obytné budovy a nevelkého nádvoří. Po smrti knížete předala vdova kněžna Anežka hrad rytíři Gotsche Schoffovi, zakladateli rodu Schaffgotschů (kterému hrad s malými přestávkami patřil do roku 1945). Nový majitel rozšířil hrad o kapli. V době husitských válek v 15. stol. hrad účinně odolával útokům husitů, zároveň však neměl dobrou pověst, neboť jeho majitelé obtěžovali okolní lid a kupce projíždějící nedalekou obchodní cestou loupežemi.

Hrad byl ještě několikrát v průběhu 15.,16. a 17. stol. rozšiřován. Vznikl rozlehlý dolní hrad s hospodářskými budovami (kuchyní, místnostmi pro služebnictvo, sklepením).  Byly vytesány nádrže, ve kterých se shromažďovaly zásoby vody pro potřeby obyvatel a hrad byl přizpůsoben i rozvíjející se vojenské technice. Nedobytý hrad však nebyl schopen odolat silám přírody a 31. srpna 1675 podlehl požáru následkem zásahu bleskem. Majitelé nezahájili jeho obnovu a hrad se postupně měnil v malebnou zříceninu, jejíž krása začala přitahovat turisty. S myšlenkou na ně byla v baště dolního hradu v roce 1822 zřízena dodnes existující turistická chata.

Nejvýznamnějším hostem byl kněz Karol Wojtyła (pozdější papež Jan Pavel II.), který začátkem září 1956, společně se skupinou studentů, cestoval na kole po Jelenohorské kotlině. Na památku těchto událostí byla v roce 2007 vyznačena a slavnostně otevřena Papežská stezka a zároveň byly v tzv. „paláci“ horního hradu zazděny pamětní desky .

Při prohlídce hradu můžeme spatřit pozůstatky budov z jednotlivých období výstavby, vystoupit na věž a obdivovat půvabné okolní panorama a poslechnout si legendu o krásné, leč ukrutné princezně Kunegundě.


visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+