Cesty
Informačního centra Krkonošského národního parku v Karpaczi › Schronisko nad Łomniczką › Śnieżka › Skalny Stół
dystans (km) wysokość m n.p.m.
Informačního centra Krkonošského národního parku v Karpaczi > Schronisko nad Łomniczką › Śnieżka › Skalny Stół
Geoturistika je typ poznávácí turistiky, který je založen na poznávání objektů a geologických procesů. Na jeden ze zajímavých výletů tohoto typu, na jehož trase je připraveno 14 informačních zastávek, se můžete vydat ve východních Krkonoších. Putování začněte od Informačního centra Krkonošského národního parku v Karpaczi. Lze si tady na trojrozměrném dotykovém modelu prohlédnout charakteristický terén východních Krkonoš a podívat se na animace o jejich vzniku. Jsou zde k vidění také krkonošské minerály. Kolem centra se nachází zahrada s bylinkami a keři čítající přes 100 druhů léčivých bylin kdysi využívaných laboranty. Z centra se vydejte po žluté značce k boudě Schronisko nad Łomniczką, pak po červené přes Kotel Lomničky (pl. Kocioł Łomniczki) na sedlo pod Sněžkou, odkud vyrazíte na vrchol Sněžky. Po přestávce nahoře jděte Černým hřebenem k Sovímu sedlu, odtud na Skalní stůl a zpátky na Soví sedlo, odkud sejdete po černé značce Sovím údolím do Karpacze.
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+