Trasy
Bank Genów Jagniątków › Droga pod Reglami › Paciorki › Czarny Kocioł Jagniątkowski
dystans (km) wysokość m n.p.m.
Bank Genów Jagniątków › Droga pod Reglami › Paciorki › Czarny Kocioł Jagniątkowski
Zveme vás na výborný celodenní horský výlet. Během putování přes krkonošské lesy poznáte přírodu okolí obce Jagniątków a aktivity ve zdejších lesních ekosystémech. Na cestě vedoucí od nejnižších rostlinných pater je připraveno dvacet informačních map. Na začátku trasy se dozvíte, co ochraňuje tzv. živá genová banka v obci Jagniątków, kde začínáme náš výlet. Cesta vás dále zavede mezi lesy dolního pásma a bory horního pásma až k subalpinskému pásmu. Můžete zde spatřit změny porostů způsobené činnostmi člověka, jejichž výsledkem byla ekologická katastrofa, která postihla Krkonoše v 80. letech 20. století. Jakmile minete skalní útvary Paciorky, všimnete si též obrovských tzv. vývratů. Skýtá se odtud báječný výhled na Černou jámu (Czarny Kocioł Jagniątkowski), Sněžné jámy a Szrenici. Jak překročíte horní hranici lesa, ocitnete se v subalpinském pásmu s charakteristickou klečí. Pokud půjdete dále směrem ke státním hranicím, povšimněte si rašelinišť. Za Černou jámou vás stezka povede zpět do Jagniątkowa.
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+