Místa
Trasa „Hornických Tradic Kowary“
kontaktní údaje:
+757182489
turystyka@kowary.pl
Start: ul. 1 Maja
58-530 Kowary
Naučná stezka „Trasa hornických tradic” vznikla za účelem představení návštevníkům a obyvatelum mnohasetleté bohaté historie kowarského hornictví. Trasa vede turisticky nejzajímavejšími zákoutími města, částečnĕ mimo zastavĕnou oblast, a ukazuje zajímavou polohu Kowar, a procházka lesními stezkami zajisté pozitivnĕ ovlivní kondici a náladu poutníků. Délka trasy je něco více než 7 km, a čas potřebný kE jejímu projití není delší než 2 a půl hodiny jedním směrem. Naučná stezka „Trasa hornických tradic” je označená červenou barvou.
visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+