Karkonosze


Miejsce: Ścieżka przyrodnicza wokół Kotłów Wielkiego i Małego Stawu
GPS: 50.765045 , 15
WWW: http://kpnmab.pl/pl/wokol-kotlow-wielkiego-i-malego-stawu,119


Długość 9508 m, 11 przystanków - prezentacja przyrodnicza trasy wokół Kotłów Wielkiego i Małego Stawu z informacjami z zakresu klimatologii, geologii, geomorfologii, botaniki i zoologii.