Karkonosze


Wydarzenie: Wystawa pt. „Polonia symbol tradycji - znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch - Nadzieja - Naród - Zwycięstwo”
GPS: 50.897389 , 15.738458
Czas: 26 czerwca 09:00 - 16 września 17:00
Adres: Jelenia Góra , ul. Jana Matejki 28
E-mail: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl
Telefon: 48757523465
WWW: http://www.muzeumkarkonoskie.pl


„Polonia symbol tradycji - znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch - Nadzieja - Naród - Zwycięstwo” to wystawa organizowana przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wspólnie z Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA.

Temat wystawy odwołuje się do koncepcji sztuki narodowej. Wyznacznikiem jest wizerunek Polonii jako symbolu narodu, jego tożsamość między upadkiem Rzeczpospolitej i prób wybicia się Polaków w drodze powstań narodowych, a tożsamością Polski niepodległej i niezawisłej lat 1918-1939 oraz po 1989 roku. Na ekspozycji zostaną pokazane dzieła wybitnych artystów z dziedziny malarstwa, rzeźby i grafiki. Doniosły charakter wystawy podkreślą wykłady, koncerty muzyczne i spektakle teatralne..

Sztuki wizualne pokażemy na podstawie dzieł: J. Aumillera, St. Kaczor Batowskiego, Z. Batowskiego, T. Breyera, J. Frankowskiego, A. Grottgera, W. Hoffmana, J. Malczewskiego, J. Mehoffera, S. Mondzaina, H. Dietrich Montena, J. Raszki, W. Skoczylasa, F. Starowieyskiego, J. Styki, W. Szymanowskiego, A. Tańskiego, H. Verneta, L. Winterowskiego, W. Wojtkiewicza, A. Boja Wojtowicza, St. Wyspiańskiego. Inspiracje muzyczne będą zaczerpnięte z utworów R. Wagnera i E. Elgara, a literackie z twórczości St. Wyspiańskiego i J. Lechonia.

Wystawa czynna do 16.09.2018