Karkonosze


Miejsce: Trzcińskie Mokradła


Obszar kilkudziesięciu hektarów torfowisk, przez które prowadzi droga z Trzcińska do Radomierza.
Bogaty przyrodniczoo teren, na którym można zobaczyć wiele chrononych gatunków roślin, np. całe kobierce torfowca odgiętego. Występują tu także grzyby torfowe wpisane na czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Teren stanowi obszar chroniony natura 2000.