Wydarzenia
Rajd na Raty
niedziela, 25 października 2020, 09:00-18:00
przed głównym wejściem na cmentarz parafialny w Cieplicach przy ulicy Jagiellońskiej (dojazd autobusami MZK nr 7 i 15).
Cieplice Jelenia Góra

W niedzielę na wycieczkę

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 25 października 2020 r. na wycieczkę nr 25 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Zbiórka uczestników o godz. 9.00 przed głównym wejściem na cmentarz parafialny w Cieplicach przy ulicy Jagiellońskiej (dojazd autobusami MZK nr 7 i 15).

Trasa długości 14 km przebiega w środkowej części Kotliny Jeleniogórskiej. W czasie wycieczki odwiedzimy groby prowadzących i uczestników Rajdów na Raty na trzech jeleniogórskich cmentarzach. Drugim z odwiedzanych cmentarzy będzie cmentarz komunalny przy ulicy Krośnieńskiej. Następnie szlakiem zielonym idziemy do Staniszowa. W centrum wsi oglądamy gotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Po wykutych w skale stopniach wchodzimy na Witoszę (483m) mijając liczne skałki granitowe o bogatych formach wietrzenia, zdobiące zachodni stok wzniesienia, atrakcją są również 3 jaskinie szczelinowe. Ze szczytu schodzimy do Czarnego, oglądamy tu położony w dolinie potoku Pijawnika renesansowy dwór wybudowany w połowie XVI wieku (wnętrza obecnie niedostępne). Wędrówkę kończymy na jeleniogórskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej.

Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w czasie wycieczki obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu, lub zakrywanie ust i nosa, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Powiat Jeleniogórski

visitkarkonosze
na Instagramie
visitkarkonosze
na Twitter
visitkarkonosze
na Google+